Thông tin thanh toán

Chuyển khoảng vào tài khoản công ty Đại Trường Thịnh :

Tài khoản : 060055667783 – Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Sài Gòn

Hoặc qua tài khoản cá nhân cty :

*Tài Khoản Cá Nhân:

*Sacombank (Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín):

 • Tên Tài khoản cá nhân: Hà Thanh Bình
 • Tài khoản số: 0600 4268 3321
 • Ngân Hàng Sacombank –TP.HCM

*Vietcombank (Ngân Hàng Ngoại Thương):

 • Tên Tài khoản cá nhân: Hà Thanh Bình
 • Tài khoản số: 0421 00044 6856
 • Ngân Hàng Vietcombank – TP.HCM

*ACB (Ngân Hàng Á Châu):

 • Tên Tài khoản cá nhân: Hà Thanh Bình
 • Tài khoản số: 132246829
 • Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu – Chi Nhánh Bàu Cát – TP.HCM

*DAB (Ngân Hàng Đông Á):

 • Tên Tài Khoản: Nguyễn Thị Thu Trang
 • Tài khoản số: 010405 1945
 • Ngân Hàng Đông Á – Chi Nhánh TP.HCM